Ontspannen met ongerouwde rouwTherapie | ongerouwde rouw | Schema modi Inventory | Young Schema Questionnaire | leren echt ontspannen | Depressie | ervaring | adhd | antidepressiva | adhd medicatie | puur leven | zelfzorg | Instagram @lizaelvira.nl


Daar waar ik mijzelf dood voel en als niemand beschouw, helpt Linda mij mijn zelfliefde en acceptatie te ontwikkelen.


Het is ruim een jaar gelden dat ik Linda voor het laatst heb gezien. Sinds het corona tijdperk hebben wij onze afspraken naar belafspraken vervangen. Ik keek er naar uit Linda weer te zien afgelopen woensdagochtend. Linda is mijn re-integratie coach en psycholoog. De snaren die Linda bij mij weet te raken, zijn de snaren die tot veranderende inzichten leiden. In ieder gesprek opnieuw kom ik een beetje dichterbij mijzelf, krijg ik inzicht in mijzelf. Het zijn deze gesprekken geweest die het verschil hebben gemaakt binnen mijn mentale gezondheid.


Ik vertel Linda dat ik veel moeite heb met echt ontspannen. Telkens wanneer ik rust neem, voel ik mij zo ellendig. De depressie steekt als een mes in mij, het verlamt mij. Afleiding, het is het geen wat ik levenslang gezocht en gedaan heb.


Het resultaat: ‘Ik kan niet ontspannen. Omgaan met emoties vervang ik voor afleiding’.

Ik ben mij hier zeer bewust van, het afgelopen jaar heb ik alle afleiding gestopt, de emoties ondergaan en aangegaan. Het raakte mij, beseffende dat ik 27 jaar lang in mijn leven op de vlucht ben voor pijn, emoties echt voelen, bij stilstaan en loslaten. Tranen rolde over mijn wangen, tranen die ik vooraf dit gesprek niet had zien aankomen.


Linda vertelde mij over ongerouwde rouw. Pijn en verlies dat in je lichaam en geest zit, niet verwerkt. Ze vroeg mij: ‘Welke boodschap heb jij als kind meegekregen?’. Mijn antwoord hierop:


‘Als jong kind leerde ik opstaan en doorgaan. Waar het ene drama zich net eindigde volgende het volgende drama. Er was geen tijd om de emotie te verwerken. Het leven was als een achtbaan zonder eind’.

Dit zeggende raakte het mij enorm. Mijn daadkracht, overlevingsmechanisme en never give up mind, ik ben enorm dankbaar voor dit deel in mij. Tegelijkertijd doet het mij pijn, hoe ik hiermee steeds verder bij mijzelf vandaan ben geraakt. Hoe deze daadkracht en het overlevingsvermogen mij beetje bij beetje heeft afgesloten van het leven, van mijzelf.

Ik heb mijzelf als jong meisje van binnen afgesloten voor het leven, zelfbescherming.

Ik struggle ieder moment van ontspanning met deze ongerouwde rouw. Telkens wanneer ik tot rust probeer te komen, snijd de pijn. Linda stelde de ‘ongerouwde rouw oefening’ voor.


Ongerouwde rouw oefening

 • Dagelijks 30 a 60 minuten op een vaste plek bewust aandacht geven aan de pijn, verdriet, woede en angst.

 • Na deze 30 a 60 minuten een ademoefening.


Door dagelijks bewust aandacht te geven aan deze ongerouwde rouw, hoop ik dat het mij later op de dag loslaat. ‘Heftig vind ik het’, is wat ik Linda vertel. De depressie is zo zwaar en dan ook met aandacht ‘deze hel’ voelen. Het klinkt meer dan logies wanneer ik deze ‘hel’ afgebakend aandacht geef, het mij langzaam loslaat. Ik ga ervoor, deze oefening de komende periode ondergaan. Met vertrouwen ga ik deze oefening aan.Therapie | ongerouwde rouw | Schema modi Inventory | Young Schema Questionnaire | leren echt ontspannen | Depressie | ervaring | adhd | antidepressiva | adhd medicatie | puur leven | zelfzorg | Instagram @lizaelvira.nl

Ons gesprek volgde met de scores van de: Young Schema Questionnaire en Schema Modi Inventory (SMI). Deze twee testen heb ik voorgaand van ons gesprek ingevuld.


Young Schema Questionnaire

De Schemavragenlijst (YSQ-NL) geeft inzicht in disfunctionele patronen in het denken, voelen en handelen die mogelijk onderliggend zijn aan de psychische problemen van cliënten. De YSQ-NL wordt ingezet bij schematherapie.


De volgende punten kwamen naar voren naar aanleiding van de test:

 • Sociaal isolement/vervreemding

 • Emotioneel verwaarlozing

 • Meedogenloze normen/overmatig kritisch

 • ZelfopofferingSociaal isolement/vervreemding

Het gevoel dat je geïsoleerd bent van de rest van de wereld, anders bent dan andere mensen en/of geen deel uitmaakt van een groep of gemeenschap.


Emotioneel verwaarlozing

De verwachting dat anderen onvoldoende tegemoet komen aan je verlangen naar een normale mate van emotionele steun. De voornaamste vormen van emotioneel tekort zijn:

 • Gebrek aan koestering: het ontbreken van aandacht, affectie, warmte of gezelschap;

 • Gebrek aan empathie: het ontbreken van anderen die begrip tonen, luisteren, zich blootgeven of laten delen in hun gevoelens;

 • Gebrek aan bescherming: het ontbreken van anderen die kracht, richting of raad geven.


Meedogenloze normen/overmatig kritisch

De onderliggende overtuiging dat je ernaar moet streven om aan zeer hoge geïnternaliseerde normen voor gedrag en functioneren te voldoen, gewoonlijk om kritiek te voorkomen.

Heeft tot gevolg dat je je onder druk voelt staan of er moeite mee hebt om het kalmer aan te doen en dat je overdreven kritisch bent naar jezelf en anderen. Doet aanzienlijk afbreuk aan genieten, ontspanning, gezondheid, zelfrespect, bevredigende relaties of het gevoel iets bereikt te hebben. Strenge normen komen tot uitdrukking in de vorm van:

 • Perfectionisme: ongewone aandacht voor details of onderwaardering voor eigen functioneren ten opzichte van de norm

 • Starre regels en ‘geboden’ op vele levensgebieden, waaronder irreëel strenge morele, ethische, culturele of religieuze voorschriften of,

 • preoccupatie met tijd en efficiëntie, de behoefte om meer tot stand te brengen.


Zelfopoffering

Overmatige aandacht voor het uit eigen beweging tegemoetkomen aan de behoeften van anderen in dagelijkse situaties ten koste van eigen behoeftebevrediging. De meest voorkomende redenen zijn:

 • Proberen te voorkomen dat je de ander pijn doet.

 • Schuldgevoel omdat je zelfzuchtig bent vermijden.

 • Relaties met anderen die als behoeftig worden gezien in stand houden.


Schema modi Inventory

Diagnostiek van schema modi is een centrale stap in de beginfase van schemagerichte therapie.

Modi zijn een onderdeel van het Schema-gerichte model van Young2 en verwijzen naar de verschillende cognitieve, emotionele en gedragsmatige toestandsbeelden waarin een persoon zich kan bevinden.


De volgende punten kwamen naar voren naar aanleiding van de test:

 • Kwetsbare kind

 • Onthechte zelfsusser

 • Veeleisende ouder

 • Gezonde volwassene


Kwetsbare kind

Voelt zich eenzaam, geïsoleerd, verveeld, ongesteund, gebrekkig, somber, overspoeld, incompetent, vertwijfeld, behoeftig, hulpeloos, hopeloos, angstig, bezorgd, slachtoffer, waardeloos, ongeliefd, liefde onwaardig, verloren, kwetsbaar, zwak, verslagen, onderdrukt, machteloos, buiten gesloten, uitgesloten en/of pessimistisch.


Onthechte zelfsusser

Streeft afleiding, zelf-sussende, of zelfstimulerende activiteiten na (bijv. middelenmisbruik, werken, slapen, internetten, chatten, sporten of seksuele activiteiten) op een compulsieve of overmatige manier, om zichzelf af te leiden van vervelende gevoelens of om deze te vermijden.


Veeleisende ouder

Vindt dat alleen perfectie goed genoeg is of in ieder geval prestaties van een hoog niveau moet zijn. Wil alles op orde hebben, streeft naar status, nederigheid, stelt andermans behoeften voor die van zichzelf. Stelt hoge eisen aan efficiëntie en heeft een afkeer van treuzelen. De regels zijn niet compenserend van aard, niet om bijvoorbeeld een gering gevoel van eigenwaarde te compenseren. Ze maken deel uit ven de levensovertuiging.


Gezonde volwassene

Is zorgzaam, waarderend en ontfermd zich over de kwetsbare kind modus. Stelt grenzen aan de boze- en impulsieve en ongedisciplineerde kind modus. Steunt en helpt de blije kind modus. Bestrijdt en vervangt zonodig de onaangepaste coping modi. Neutraliseert of matigt de onaangepaste ouder modi. Deze modus steunt gezond aangepast volwassen gedrag en functioneren zoals werken, verzorgen en opvoeden van kinderen, nemen en aangaan van verantwoordelijkheden, zoekt naar gezonde volwassen activiteiten zoals intellectuele, esthetische en culturele interessen. Zorgt voor het handhaven van gezondheid, het aangaan van verbintenissen, voldoende beweging en gezonde voeding.

De schema's zijn te vergelijken met de bril waardoor je de wereld waarneemt.

Mijn bril is gevormd door wat ik als jong kind ben gaan geloven over mijzelf, de anderen en de wereld. Dit zijn de triggers waardoor ik geraakt kan worden, of waardoor ik in de modus van het 'kwetsbaar kind' kan schieten.


Voor mij is het niks vreemds dat deze verschillende cognitieve, emotionele en gedragsmatige toestandsbeelden uit de test naar voren komen. Het voelt: mij. Dit zijn delen van en in mij, geweest en nog steeds. Ik herken mijzelf hierin. Het voelt voelt fijn om samen met Linda hierover te sparren. Het geeft een open kijk op deze punten. Het voelt niet alsof ik een slachtoffer ben (dat is absoluut niet hoe ik mijzelf zie), tegelijkertijd geeft Linda mij de ruimte om het gevoel te ondergaan, erbij stil te staan. Niet vanuit slachtoffer, vanuit zelfliefde. Het praten over deze onderwerpen, hoe dit tot uiting is geweest in mijn leven, op dit moment tot uiting is in mijn leven geeft een ander perspectief.

Het geeft herkenning, het heelt en het geeft inzicht, inzichten in mijzelf.

Note to myself:

Het is belangrijk mijzelf te leren koesteren en bemoedigen vanuit de ‘gezonde volwassene’, die gelukkig groot in mij aanwezig is. Het is van belang dat ik mij realiseer wanneer ik in het ‘kwetsbare kind’ zit, dat ik niet vanuit de ‘veeleisendheid’ of zelfs ‘straffende kant’, tegen mijzelf praat. Ik heb de keuze heb om anders te handelen en praten tegen mijzelf. Zorgen voor troost, erkenning en liefde die ik heb gemist, waarvan de pijn diep in mij zit. Ik mag leren om zelf die liefhebbende moeder te zijn voor mijzelf.


Terugkijkend op deze sessie, het was zwaar en zeer waardevol. De middag erna was ik gesloopt, op van vermoeidheid. Dankbaar ben ik voor deze sessie. Het geeft mij vertrouwen, elke dag een stapje dichter bij mijzelf te komen. Kracht. Omdenken is kenmerkend aan mij, deze inzichten geven niet enkel pijn, gemis of verdriet, het geeft mij kennis over mijn mentale en emotionele gezondheid, aan de slag met deze kennis!

Ongerouwde rouw kom op, I am ready for you!

Liefs Liza

BRON

Young Schema Questionnaire

https://www.tobemeditatie.nl/therapie/schematherapie-onaangepaste-schemas/

https://www.bergop.info/wp-content/uploads/2020/04/YSQ-vignet.pdf


Schema modi Inventory

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwis64yz7aLvAhXC-6QKHfM5COAQFjABegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fwww.schematherapie.nl%2Fstream%2Fdiagnostiek-van-schema-modi-voor-interpreteren-ysq.pdf&usg=AOvVaw0hHxJB4pAPTudslyYwrCeR

http://www.dekiem.be/documents/tekst/modilijst

Linda Telleman

https://hildehuisman.nl/wie-we-zijn/linda-telleman/

https://nl.linkedin.com/in/lindatelleman


Wil jij direct weten wanneer een nieuwe blog verschijnt?

Dankjewel!

FOLLOW ME ELSEWHERE - instagram