ย 

Liza Elvira 

LET'S TALK ABOUT IT, SHARE AND HEAL 

ย 

THE BRAVEST THING I EVER DID, WAS CONTINUING MY LIFE WHEN I FELT DEATH INSIDE

Hardloopcoach Utrecht Zeist Liza Elvira

Welkom op mijn blog

โ€‹

Ik ben Liza Elvira. Let's talk about It, maak psychische uitdagingen bespreekbaar.

โ€‹

Hier lees je mijn weg naar een bewust, duurzaam & betekenisvol leven.

 

Door intuïtief leven, liefdevolle zelfzorg &  hardlopen heb ik mijzelf bevrijd van een 14 jaar durende depressie en medicatievrij leren leven met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

โ€‹

Ik neem je mee in mijn wereld van puur leven.

 

Leven vanuit de natuurlijke behoefte waar je lichaam & geest om vraagt, in verbinding met je ziel. Leven vanuit je hart! 

โ€‹

โ€‹

โ€‹

โ€‹

Follow me elsewhere

  • Instagram
ย